ติดต่อสอบถาม 

 • ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่เรียนผ่านเครือข่าย
 • อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • - รับสมัครนักศึกษาใหม่
  • - ระดับปริญญตรี ประจำปีการศึกษา 2556
  • - ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2556
 • Psnlu>university>เรียนต่อ Online internet

 • ต่อ ป.ตรีการศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ตโอกาส
 • ทางการศึกษาที่ไม่มีข้อจำกัดด้าน
 • สถานที่และเวลา สมัครเรียนปริญญา มหาวิทยาลัย การศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต
 • ผ่านเน็ตได้เป็นการ เรียนหลักสูตร ป ตรี ป โท Degree Over The Internet
 • สานสัมพันธ์น้องพี่่ชาวเวสเทิร์น
 • การศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตการศึกษาทางเลือกใหม่ ของคนในยุคปัจจุบัน
 • ซึ่งไม่ค่อยมีเวลา ทำงานหนัก ขาดโอกาศด้าน
 • การศึกษา และทุนน้อย
 • การศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 • คือทางเลือกในการศึกษาปริญญาตรี
 • ปริญญา โท ของคุณ อยู่ที่ใหนก็เรียนได้
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย แถมยังได้ทำงานอีกด้วย

ปริญญาตรี


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
(ก.พ.)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต อุตสาหกรรมบริการ
( สกอ )

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาบัญชี
(ก.พ.)

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการ
( สกอ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ก.พ.)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต
( สกอ)

หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
(ก.พ.)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตทางไกล
(สกอ)

หลักสูตร
บริหารธุรกิจสาขาการจัดการ
(ก.พ.)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาบัญชี
(สกอ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสภาวิชาชีพบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาคอมพิวเตอร์
(สกอ)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต
(ก.พ.)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
(สกอ)

ปริญญาโท


หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต
( ก.พ.)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (สกอ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ก.พ.)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สกอ)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ( ก.พ.)

หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต
(สกอ)

หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (ก.พ.)

หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา(ก.พ.)

หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (สกอ)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานสาธารณสุข (ก.พ.)

หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(สกอ)
 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานสาธารณสุข (สกอ)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ( ก.พ.)

 

 

  ติดต่อ

 • ศูนย์บริการรับสมัครและประสานงานนักศึกษา มหาิวิทยาลัยเวสเทิร์น (ศูนย์ เซียร์รังสิต)

 • เลขที่ 801 / 2 อาคารวังทองเทรดพลาซ่าชั้น2 ห้องR3 (ข้างเซียร์รังสิต) ถนนพหลโยธิน ซอย72 หมู่ที่8 ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130
  โทรศัพท์. 02-992-7497 , Mobile : 081-754 0255     อีเมล์ wtcyberu@gmail.com    
  Fax 02-992-7497
บรรยากาศ การอบรม กิจกรรมต่างๆ

Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 1

Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 2

Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 3

Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 4