ติดต่อสอบถาม 

 • ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่เรียนผ่านเครือข่าย
 • อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • - รับสมัครนักศึกษาใหม่
  • - ระดับปริญญตรี ประจำปีการศึกษา 2556
  • - ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2556
 • Psnlu>university>เรียนต่อ Online internet

 • ต่อ ป.ตรีการศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ตโอกาส
 • ทางการศึกษาที่ไม่มีข้อจำกัดด้าน
 • สถานที่และเวลา สมัครเรียนปริญญา มหาวิทยาลัย การศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต
 • ผ่านเน็ตได้เป็นการ เรียนหลักสูตร ป ตรี ป โท Degree Over The Internet
 • สานสัมพันธ์น้องพี่่ชาวเวสเทิร์น
 • การศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตการศึกษาทางเลือกใหม่ ของคนในยุคปัจจุบัน
 • ซึ่งไม่ค่อยมีเวลา ทำงานหนัก ขาดโอกาศด้าน
 • การศึกษา และทุนน้อย
 • การศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 • คือทางเลือกในการศึกษาปริญญาตรี
 • ปริญญา โท ของคุณ อยู่ที่ใหนก็เรียนได้
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย แถมยังได้ทำงานอีกด้วย

Frequently Asked Question

  A : เรียนผ่านระบบเครือข่ายเป็นแบบไหนครับ ?
  Q : เป็นการเรียนผ่านระบบเครือข่ายโดย นักศึกษาสามารถเข้าห้องเรียน ดาวน์โหลดตำราเรียนเพื่อศึกษาได้เอง ทำงานมอบหมายตามที่กำหนดให้ครบ มีคะแนนเก็บทุกวิชา พร้อมสอบกับภาคปกติคะ
  A : แล้วเขาเปิดสอนที่ไหน ยังไงครับ ?

  Q : เรียนผ่านระบบเครือข่ายที่บ้าน ที่ทำงาน ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ตามอัธยาศัยคะ
  A : ได้รับการรับรองจาก สกอ. และ กพ. หรือยังครับ ?

  Q : ได้รับการรับรอง ทั้งสกอ. และ กพ. เรียบร้อยแล้วทุกสาขาวิชาคะ สามารถดูรายละเอียดการรับรองได้ที่นี้ สกอ. และ กพ.
  A : สามารถกู้ได้ไหมค่ะ?

  Q : สามารถทำเรื่องกู้ได้คะ สามารถดูรายละเอียดวิธีการกู้ได้ที่ รายละเอียดการกู้
  A : ค่าใช้จ่ายสูงไหมค่ะ ?

  Q : สามารถดูตารางค่าใช้จ่ายได้ที่นี้คะ ค่าใช้จ่าย
  A : จบ ปวส.ไฟฟ้าสามารถเลือกสายไหนได้บ้างคะ แล้วตลอดหลักสูตรมีกี่วิชาคะ ?

  Q : จบ ปวส. ไฟฟ้ามา เรียนต่อบริหารธุรกิจสาขาไหนก็ได้ค่ะ และนักศึกษาสามารถเอารายวิชาของปวส.มาเทียบโอนได้ รายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่ต้องเรียนใหม่
  A : เรียนยังไงครับ ?
  Q : ป.ตรี 1ปี/มี2เทอมกับอีก/1ซัมเมอร์ (1เทอมมี/5เดือนเรียนได้ 7วิชา) (ซัมเมอร์2เดือน/ได้อีก3วิชา) นับว่าเป็นโอกาสดีของคนไทย ในวัยทำงาน และผ่านประสบการณ์ชีวิต การทำงานในระดับต่างๆ เช่น ภาคอุตสาหกรรม พวกนายช่าง เกษตรกรรม ผู้ใช้แรงงาน อบต. ผญบ. กำนัน และสาขาวิชาชีพอื่นๆ อีกมากมาย พวกเราเห็นด้วยไหมที่ ตาม พรบ.การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ สถาบันอุดมศึกษา เปิดและดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญา ในระบบการศึกษาตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดให้เปิดและดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญา

  เปิดรับสมัครทุกๆวัน เรียน ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบการเรียน การสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เมื่อเรียนจนจบ ในกระบวนวิชานั้นๆ และสอบวัดผลการศึกษาแล้วจึงเรียนวิชาอื่นๆถัดไป สะดวก วางแผนการเรียนง่าย...สมัครเรียน คลิกเลย สมัครเรียน เอกสารทั้งหมด
  ปริญญาตรี
  ใบเทียบโอน
  ปริญญาโท

  .:กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา:.

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

  การรับรองจาก กพ. และ สกอ.


  ระดับปริญญาตรี เปิดสอน 8 หลักสูตร  ระดับปริญญาโท เปิดสอน 5 หลักสูตร


   ติดต่อ

   ศูนย์รับสมัครนิสิตใหม่วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย (วกค.)
   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อาคารวังทองเทรดพลาซ่า เลขที่ 801 / 2 ชั้น 2 ห้อง R3
   ถนนพหลโยธิน 72 หมู่ที่ 8 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130


   โทรศัพท์ : 02-992-7497

   อีเมลล์ : wtcyberu@gmail .com


บรรยากาศ การอบรม กิจกรรมต่างๆ

Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 1


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 2

Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 3


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 4


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 5


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 6


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 7


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 8


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 9


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 10


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 11


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 12


Business Man

สานสัมพันธ์น้องพี่ชาวเวสเทิร์น
ครั้งที่ 8


Business Man

Western Training Cyber u
ครั้งที่ 1


Business Man

Western Training Cyber u
ครั้งที่ 2


Business Man

Western Training Cyber u
ครั้งที่ 3

Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 16

Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 17

Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 18