ติดต่อสอบถาม 


 • ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่เรียนผ่านเครือข่าย
 • อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • - รับสมัครนักศึกษาใหม่
  • - ระดับปริญญตรี ประจำปีการศึกษา 2556
  • - ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2556
 • Psnlu>university>เรียนต่อ Online internet

 • ต่อ ป.ตรีการศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ตโอกาส
 • ทางการศึกษาที่ไม่มีข้อจำกัดด้าน
 • สถานที่และเวลา สมัครเรียนปริญญา มหาวิทยาลัย การศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต
 • ผ่านเน็ตได้เป็นการ เรียนหลักสูตร ป ตรี ป โท Degree Over The Internet
 • สานสัมพันธ์น้องพี่่ชาวเวสเทิร์น
 • การศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตการศึกษาทางเลือกใหม่ ของคนในยุคปัจจุบัน
 • ซึ่งไม่ค่อยมีเวลา ทำงานหนัก ขาดโอกาศด้าน
 • การศึกษา และทุนน้อย
 • การศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 • คือทางเลือกในการศึกษาปริญญาตรี
 • ปริญญา โท ของคุณ อยู่ที่ใหนก็เรียนได้
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย แถมยังได้ทำงานอีกด้วย

ระดับปริญญาตรี เปิดสอน 8 หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี เปิดสอน 8 หลักสูตร

  ระดับปริญญาโท เปิดสอน 5 หลักสูตร

 

ขั้นตอนในสมัครเรียน ระดับปริญญาตรี


 • 1.สมัครเรียนทันที ผ่านหน้าเว็บไซต์ สมัครทันที
 • 2.ให้ข้อมูลผ่านหน้าเว็บ เพื่อรอการติดต่อกลับ
 • 3.สมัครผ่านไปรษณีย์โดยส่งใบสมัครและหลักฐาน
 • ปริญญาตรี
  ใบเทียบโอน
  แบบฟอร์มเลือกแผนการศึกษา (ป.โท)
  ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร (กรุณาปริ้น)
  ปริญญาโท

  2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้

  นักศึกษาส่งเอกสารดังนี้(เซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกใบ)
  2.1) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6เดือน)
  2.2)สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครเข้า ศึกษาระดับปริญญาตรีและคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท จาก สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ / สำนักงานข้าราชการพลเรือน ก.พ.ให้การรับรอง
  2.3)สำเนาบัตรข้าราชการ / บัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
  2.4)สำเนาทะเบียนบ้าน / จำนวน 3 ฉบับ
  2.5)ใบสมัครเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา
  2.6)ส่งสำเนาใบโอนเงิน[สลิป]

  3. ส่งใบสมัครเข้าศึกษาในโครงการและเอกสารตาม ข้อ 2 ไปที่

  ศูนย์บริการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
  เลขที่ 801 / 2 อาคารวังทองเทรดพลาซ่าชั้น2 ห้องR3
  (ข้างเซียร์รังสิต) ถนนพหลโยธิน ซอย72
  หมู่ที่8 ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา
  จังหวัด ปทุมธานี 12130
  โทรศัพท์. 081-754 0255
  อีเมล์ wtcyberu@gmail.com
  Fax    02-992-7497
  เดินทางมาสมัคร หรือมาส่งเอกสาร ด้วยตัวของท่านเอง แผนที่การเดินทาง

  ติดต่อ

  ศูนย์รับสมัครนิสิตใหม่วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย (วกค.)
  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อาคารวังทองเทรดพลาซ่า เลขที่ 801 / 2 ชั้น 2 ห้อง R3
  ถนนพหลโยธิน 72 หมู่ที่ 8 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130


  โทรศัพท์ : 02-992-7497

  อีเมลล์ : wtcyberu@gmail .com


บรรยากาศ การอบรม กิจกรรมต่างๆ


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 1


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 2

Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 3


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 4


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 5


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 6


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 7


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 8


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 9


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 10

Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 11


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 12


Business Man

สานสัมพันธ์น้องพี่ชาวเวสเทิร์น
ครั้งที่ 8


Business Man

Western Training Cyber u
ครั้งที่ 1


Business Man

Western Training Cyber u
ครั้งที่ 2


Business Man

Western Training Cyber u
ครั้งที่ 3

Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 16

Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 17

Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 18