ติดต่อสอบถาม 

 • ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่เรียนผ่านเครือข่าย
 • อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • - รับสมัครนิสิตใหม่
  • - ระดับปริญญตรี ประจำปีการศึกษา 2556
  • - ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2556
 • Psnlu>university>เรียนต่อ Online internet

 • ต่อ ป.ตรีการศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ตโอกาส
 • ทางการศึกษาที่ไม่มีข้อจำกัดด้าน
 • สถานที่และเวลา สมัครเรียนปริญญา มหาวิทยาลัย การศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต
 • ผ่านเน็ตได้เป็นการ เรียนหลักสูตร ป ตรี ป โท Degree Over The Internet
 • สานสัมพันธ์น้องพี่่ชาวเวสเทิร์น
 • การศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตการศึกษาทางเลือกใหม่ ของคนในยุคปัจจุบัน
 • ซึ่งไม่ค่อยมีเวลา ทำงานหนัก ขาดโอกาศด้าน
 • การศึกษา และทุนน้อย
 • การศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 • คือทางเลือกในการศึกษาปริญญาตรี
 • ปริญญา โท ของคุณ อยู่ที่ใหนก็เรียนได้
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย แถมยังได้ทำงานอีกด้วย


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(Master of Business Administration)

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประกอบหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรจำนวน 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

  ติดต่อ

 • ศูนย์บริการรับสมัครและประสานงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (ศูนย์ เซียร์รังสิต)

 • เลขที่ 801 / 2 อาคารวังทองเทรดพลาซ่าชั้น 2 ห้อง R3 (ข้างเซียร์รังสิต) ถนนพหลโยธิน ซอย 72 หมู่ที่ 8 ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130
  โทรศัพท์. 02-992-7497 , Mobile : 081-754 0255     อีเมล์ wtcyberu@gmail.com    
  Fax 02-992-7497
บรรยากาศ การอบรม กิจกรรมต่างๆ


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 1


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 2

Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 3


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 4


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 5


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 6


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 7


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 8


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 9


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 10

Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 11